Home Over ons Verenigingen Agenda Fotogalerij Partners Contact


Onze missie


Feniks is de multiculturele federatie, die verenigt over de grenzen heen van cultuur, religie, identiteit en gender. Met onze 75-jarige ervaring over migratie bieden wij antwoorden op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en Brussel.


Feniks vertrekt vanuit een waarderende, pluralistische benadering voor elk individu en stelt hem/haar/x, via onze afdelingen en onze werking, in verbinding met de samenleving.


Feniks doet dit door:

Feniks werkt vanuit een solidair en open perspectief en onderschrijft het Europees Verdrag inzake de universele rechten van de Mens. We werken samen met partners die de democratie verdedigen.

Feniks gelooft in een warme, inclusieve samenleving, waarin vanzelf de openheid ontstaat om het talent van ieder individu te waarderen.


Tel: 089 35 74 16 - GSM: 0470 43 12 91

Email: feniksvzw@telenet.be

www.feniksvzw.be

Feniks vzw

Rondpuntlaan 25

3600 Genk