Historiek

Feniks vzw is een erkende socio-culturele vereniging

Feniks vzw is de multiculturele federatie, die verenigt over de grenzen heen van cultuur, religie, identiteit en gender.

De 20ste eeuw bracht migratie naar ons land. Van ondersteuning van deze migranten was tot aan 1960 geen sprake, behalve voor de Italianen die vanaf 1946 terecht konden bij ACLI. Samen met een Marokkaanse migrantenorganisatie was ACLI de enige migrantenorganisatie die deel uitmaakte van een koepel van socio-culturele organisaties.

Het doorheen de jaren opgebouwde Acli-netwerk kreeg als eerste een officiële Vlaamse erkenning bij het Ministerie van Welzijn. De zelforganisaties van migranten konden ondersteuning genieten en in het kielzog van ACLI werden talrijke andere migrantenkoepels erkend. Dit was een eerste stap naar gemeenschapsvorming op basis van nationaliteit dat later tot een georganiseerd etnisch divers middenveld zou leiden in plaats van wildgroei en versnippering van etnisch diverse verenigingen. Dit pionierswerk resulteerde in 1996 tot de erkenning van Acli-Vlaanderen als landelijke migrantenfederatie bij het Departement Cultuur (SCVW). Op dat moment telde Acli reeds een groot aantal etnisch diverse verenigingen: ACLI was gegroeid van Italiaanse pionier naar koepel van wereldculturen.

ACLI-Vlaanderen en Wereldvrouwen bundelden de krachten en sloten eind 2009 een samenwerkingsverband af, dat in 2010 resulteerde in de erkenning van Feniks als volwaardige sociaal-culturele vereniging, met een eerste beleidsplan 2013-2015 en een tweede beleidsplan 2016-2020. In 2019 besliste Wereldvrouwen om het samenwerkingsverband te verlaten. ACLI-Vlaanderen gaat op in Feniks en zal de beleidsperiode 2021-2025 uitvoeren. De klemtoon ligt daarbij volledig op het empoweren van mensen en groepen en het creëren van interculturele verbinding in een superdiverse realiteit. Dit alles draagt bij aan een inclusieve, solidaire maatschappij.

De doelgroepen zijn: zelforganisaties in Vlaanderen en Brussel die zich herkennen in de socioculturele aanpak van Feniks. Kiezen voor deze doelgroep impliceert dat de zelforganisaties zich richten tot het brede publiek zonder onderscheid in herkomst, cultuur, religie, gender.

– Personen van vreemde herkomst die zich verenigen (zowel nieuwkomers als
oudkomers)
– Vlaamse verenigingen die passen in het socio-cultureel werk van Feniks
– Het ruime publiek

Historisch gezien zijn de zelforganisaties van Feniks ontstaan uit de migratiegeschiedenis.

In de toenmalige tijdsgeest werden zij verenigd door een etnisch-culturele benadering. In de loop der jaren evolueerden ze naar autonoom functionerende verenigingen, ongeacht hun identiteit of herkomst.

Feniks omarmt en stimuleert deze tendens omdat dit de weg is naar verbreding van sociaal-culturele participatie. De migratiegeschiedenis blijft een intrinsieke schakel van het DNA van Feniks. Onze expertise is de vertaling hiervan naar de hedendaagse inclusieve samenleving.

Onze afdelingen per provincie

Limburg

Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant

Brussel

Brussel HG

Oost Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

West-Vlaanderen