Indradhanus vzw

Maatschappelijke zetel:
LEUVEN

Doelstelling:

De vereniging stelt zich tot doel het bekendmaken, beschermen en ondersteunen van cultuur, tradities, taal en godsdienst van de inheemse bevolkingsgroepen in Nepal. De vereniging wenst de Nepalese gemeenschap in België bijeen te brengen, samen met andere Nepalese volkeren en samen met Belgen, om op die wijze het hierboven geschetste doel te realiseren.De vereniging benadrukt het respect voor andere culturen, godsdiensten en tradities, zowel in Nepal als elders in de wereld en inzonderheid tegenover de Belgische cultuur, godsdienst en tradities.De vereniging wil dit doel bereiken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, ontmoetingen en het aanbieden van muziek- en sportactiviteiten, ook voor kinderen en jongeren. De georganiseerde activiteiten zijn gericht op integratie.

Website:

Onze afdelingen per provincie

Limburg

Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant

Brussel

Brussel HG

Oost Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

West-Vlaanderen