Missie en visie van Feniks VZW

Missie

Feniks VZW is een FEDERATIE die haar afdelingen op een pluralistische manier verbindt en versterkt op basis van hun talenten en individuele waarden.

Visie

Onze superdiverse samenleving is steeds in beweging. Feniks wenst in partnerschap haar afdelingen te stimuleren maximaal te participeren om vervolgens bruggen te slaan tussen groepen en gemeenschappen.

Hoe ?

Door te verbinden:

 • Met ontmoetingen
 • Met netwerken waardoor je verkent en innoveert

Door te leren:

 • Oprichting Feniks Academy
 • Vanuit ieders talenten thematisch vaardigheden en inzichten aanleren met het oog op het ontsluiten van de samenleving

Door te culturen:

 • Op basis van reflecties en debatten, gaan we de beleving bestuiven

Door te bewegen:

 • De maatschappelijke betrokkenheid vergroten door op een gezond kritische manier inclusie te bevorderen zodat de meerwaarde van interculturaliteit aantoonbaar is.
Missie en visie
Missie en visie

Vanuit 3 waarden

Pluralisme:

 • Gelijkheid vanuit neutraliteit

Solidariteit en openheid:

 • Als antwoord op egoïsme en uitsluiting:
  • Solidariteit als bindmiddel (bonding)
  • Openheid als verruiming van geest

Democratie: Feniks als leerschool

 • Feniks leert haar afdelingen te participeren in een democratische samenleving

Onze afdelingen per provincie

Limburg

Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant

Brussel

Brussel HG

Oost Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

West-Vlaanderen