Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilliger zijn bij Feniks biedt talloze uitdagingen.

Bouw je samen met ons graag mee aan een superdiverse samenleving die culturen met elkaar verbindt? JIJ kan door jouw inzet het verschil MAKEN.

Wij bieden jou:

  • Een warm onthaal in een positieve sfeer
  • Leuke ontmoetingen en activiteiten met andere vrijwilligers
  • Ondersteuning en vorming op maat
  • Kansen om je talenten te ontwikkelen en met anderen te delen.

Jij krijgt van ons:

  • Ruimte om te groeien
  • Een goede omkadering: verzekering, vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding, en inspraak…
  • Verantwoordelijkheid
  • EN dit alles in een respectvolle omgeving

Jij draagt SAMEN met ons de missie en visie van Feniks uit.

Als waardevolle medewerker ben je de noodzakelijke schakel en het gezicht van Feniks die onze organisatie doet schitteren.

Indien je geïnteresseerd bent om ons team te versterken, neem dan contact op met Feniks:

089 35 74 16
info@feniksvzw.be

Je kan ons ook vrijblijvend komen bezoeken.

Missie en visie

Manifest van een vrijwilliger bij Feniks

De vrijwilligers van Feniks zijn voor de federatie een bijzondere meerwaarde. Vrijwilligers staan aan de basis van onze samenleving. Hierdoor zijn ze representatief. Zij beschikken over een gerichte kennis en competenties, ze zijn flexibel en handig. Daar ze als een thermometer de noden van een breed en divers publiek aanvoelen, zijn ze een belangrijke schakel in de organisatie. Hun signaalfunctie stelt Feniks in staat om grondiger te analyseren en sneller te begrijpen. Samen met de vrijwilligers, kunnen via gestructureerde en doelgerichte activiteiten, betere netwerken worden uitgebouwd. Wij zijn door hen in staat een passende communicatie te voeren met onze afdelingen. Dit resulteert in een grotere kans om bruggen te bouwen tussen de verschillende afdelingen.

Vrijwilligers signaleren maar zijn eveneens vragende partij om de meest passende oplossing mee te helpen vinden. Dit wakkert hun verantwoordelijkheidszin aan. Onze vrijwilligers vertegenwoordigen op deze manier de federatie en de gemeenschap en niet zichzelf. Zo worden individualisering en polarisering in de kiem gesmoord. Oplossingen, naar een begeleiding op maat, worden hierdoor effectiever.

Tussen Feniks en de vrijwilligers ontstaat er een leerproces dat alleen maar verrijkend kan zijn voor beide partijen. Verdieping en verbreding van kennis worden positief gestimuleerd en leidt tot schaalvergroting van het vrijwilligerswerk. Door elkaar zo te versterken en kennis te delen, zijn wij in staat meerdere afdelingen te bestuiven met bruikbare ideeën en adviezen. Hieruit worden de begeleidings- en ondersteuningsprocessen gerichter en probleemoplossend aangepakt. Ontmoetingsmomenten moeten bijdragen tot meer inlevingsvermogen en dienen om een antwoord te bieden aan de vele maatschappelijke tendensen.

Vrijwilligers worden, mede door hun inspraak, zo ook het gezicht van Feniks en dragen zij de identiteit van deze federatie uit. Zij worden beschouwd als een waardevolle partner. Hun talenten en competenties worden immers aangesproken en op prijs gesteld. In ruil voor hun inzet, wordt hun positie als statuut erkend en staan er, naast praktische en technische vergoedingen, een grote blijk van waardering en respect tegenover.

Onze afdelingen per provincie

Limburg

Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant

Brussel

Brussel HG

Oost Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

West-Vlaanderen