Werking

Via de Feniks Academy creëert Feniks een laagdrempelig vormingscentrum voor haar afdelingen en vrijwilligers. We voorzien vormingen per regio, zo werken we decentraal en kan iedereen participeren. De Feniks Academy is gratis voor alle vrijwilligers van de Feniks afdelingen en staat open voor het ruim publiek. Binnen de Feniks Academy worden de vormingen inhoudelijk georiënteerd, naar de noden van de afdelingen en de tendensen uit de maatschappelijke contextanalyse. We gaan hierbij waarderend te werk (cfr. de missie)  en vertrekken vanuit de talenten van elk individu.

Onze afdelingen per provincie

Limburg

Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant

Brussel

Brussel HG

Oost Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

West-Vlaanderen